Từ ngày 24/8-26/8/2022 Công Ty TNHH Phụ Gia Thực Phẩm Pha Lê - Crystal FoodTech tham dự hội chợ Vietfish - Triễn Lãm Thủy Sản Quốc Tế - “Ngôi nhà triển lãm thủy sản Châu Á”

Kính mời : Quý khách hàng, Quý nhà cung cấp, Quý đối tác tham dự hội chợ Vietfish và đến thăm gian hàng của Pha Lê số 306